БЕЗОБРАЗИЕ ИЛИ ДЕМОКРАЦИЯ: Държавен служител буни правителството и изкарва неграмотни цигани на протест – кой ще й потърси сметка къде са милионите за ромите и срещу какво взима заплата

1158

Държавен служител от МОН организира протести срещу вицепремиера и министър на отбрана Красимир Каракачанов. Това скандално разкритие стана ясно, след като самата Лиляна Ковачева потвърди за заеманата от нея длъжност, макар и с неохота. Още по-неприятни се оказаха въпросите затова, какво е свършила като главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН, а най-неудобен се оказа този за бюджета от 1 милион лева и за свършената работа. 

Тези пари идват от нас, данъкоплатците, не е ясно срещу какво. И ако това не е демокрация, то то е пълно безобразие – държавен служител скача срещу държавата и няма последствия. Така, че БСП, психодесните, левите роми и който и да е, мигом да замълчат. Това е направо либерастия!

Но да се върнем на служителката, на която сме работодатели. Оказва се, че докато държавата отпуска 1 милион годишно за „интеграция”, то служителката Ковачева се опитва да сваля вицепремиер от поста му, вместо да си върши работата. Най-парадоксалното е, че протестира срещу нещо, което самата тя не е свършила, защото бърза проверка в сайта на въпросния Център не показва големи постижения, освен разни конференции, семинари и изложби на деца, но никакви реални резултати.  

Именно от сайта на МОН става ясно, че звеното е създадено с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г. Политиката на работа се определя от рамката на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. Забележете крайната година.

Това е стратегия, която е изтекла като актуалност преди 5 години, но си стои там, служителката си взима заплатата и остава неясно както е свършила с колегите й. А дори и да има промяна, тя не става ясна от сайта.

И още един щрих: „Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, към които ще бъде насочена и дейността на Центъра през следващите три години“.

Кратка проверка на активностите на центъра също води до доста въпроси. Според оповестеното той има пет човека състав – трима експерти, председател и счетоводител. В графа стажанти, няма вписани лица.

В графа Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ за миналата година фигурира една изложба, за по-миналата един обявен конкурс и т.н. Става ясно какво точно вършат срещу нашите пари…

Тук идва и въпросът за това дали държавен служител може и трябва да организира протест. Г-жа Ковачева получава заплата от МОН. Като служител на образователното министерство, би следвало да се замисли дали действията и не уронват авторитета на институцията, а и на държавата.

Събирайки под прозорците на Министерски съвет етнически митинг, не насажда ли етническа нетърпимост самата тя? Каква работа по интеграцията на ромите е свършила, защото от казаното от нея не става ясно. Как тя за 15 години близо е подобрила средата на растеж на децата от етническите групи? 

Като защитава тезата, че циганите могат да живеят в незаконни постройки, да колят и бесят, но не може държавата да си позволява да изпълни закона и да ги изсели от копторите и да събори незаконните гета? Това, че са цигани, не им дава повече права от на всеки друг български гражданин. Това е написано в основния закон – Конституцията на Република България!

Ето тук е мястото на държавата да покаже характер – един одит на Центъра е задължителен, за да се види първо къде са тези милиони, и второ – срещу какмо тези хора взимат заплати повече от десетилетие…

Като говорим за държавни служители е важно и всички, както и най-вече г-жа Ковачева да прочете отново декларацията, която самата тя е подписала при постъпването си на работа в МОН, да не забравяме Конституцията на България, а и Закона за държавния служител. Всички те гласят:

„Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми на на лице, заемащо държавна длъжност“

Конституция на Република България:

„Чл. 1. … (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“.

„Чл. 39.(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.“

И от Закона за държавния служител:

„Чл. 18. Изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост“.

„Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28, доп. – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот държавният служител е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба и да съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация“.

 

Сподели