Пломбите и коронките от амалгама ще бъдат събирани разделно

96

Пломбите и коронките от амалгама ще бъдат събирани разделно от останалия биологичен боклук. За целта зъболекарите и стоматологичните клиники трябва да се снабдят със специални сепаратори. Това предвижда проект за допълнение на Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения,пише „Монитор“.

Това се налага, за да не се замърсява околната среда от съдържащия се в тях живак, който е силно токсичен и се разпространява много бързо в околната среда, става ясно от мотивите към проектодокумента, подписани от здравния министър Кирил Ананиев.

Денталните доктори ще трябва да събират дори миниатюрните частици, които са попаднали във водата, с която се изплаква устата на пациента след манипулация, се казва още в текста. Въпросните сепаратори трябва да са конструирани така, че да задържат 95% от замърснителя. Срокът, в който зъболекарите трябва да се снабдят тях е 1 януари 2019 г. в случай, че проектът, който е публикуван за обществено обсъждане, бъде приет.

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на условия за прилагане на разпоредбата на регламчент на Европейския парламента и на Съвета на Европа.

Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, той е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда, се казва още в мотивите на министър Ананиев.

Сподели